Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Portal e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.pelplin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Malwina Stasiek.
 • E-mail: mstasiek@pelplin.pl
 • Telefon: 585361261

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin
 • Adres: Plac Grunwaldzki 4
  83-130 Pelplin
 • E-mail: urzad@pelplin.pl
 • Telefon: 585361261

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny „A” Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

 1. Przy wejściu do budynku od strony parkingu zamontowana jest platforma przychodowa, umożliwiająca wjazd do Urzędu osobom z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich,
 2. W budynku Urzędu nie ma windy. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się po parterze budynku. W budynku znajdują się schody na I i II piętro,
 3. Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane są przy Placu Grunwaldzkim przed budynkiem Urzędu,
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku,
 5. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku,
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 9. W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek pomocniczy „B” Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

 1. Wejście do budynku znajduje się nad poziomem gruntu, nie ma wykonanego podjazdu,
 2. W budynku Urzędu nie ma windy. W budynku znajdują się schody na I piętro,
 3. Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane są przy Placu Grunwaldzkim przed budynkiem głównym „A” Urzędu,
 4. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku głównego „A” Urzędu, w pobliżu wejścia głównego,
 5. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku,
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 9. W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek „C” Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 6, 83-130 Pelplin

 1. Wejście do budynku znajduje się nad poziomem gruntu, nie ma wykonanego podjazdu,
 2. Wszystkie pomieszczenia biurowe usytuowane są na jednej kondygnacji,
 3. Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane są przy Placu Grunwaldzkim przed budynkiem głównym „A” Urzędu,
 4. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku głównego „A” Urzędu, w pobliżu wejścia głównego,
 5. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku,
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 9. W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek „D” Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Plac Grunwaldzki 2, 83-130 Pelplin

 1. Wejście do budynku jest położone na równi z gruntem co umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich,
 2. W budynku Urzędu nie ma windy. W budynku znajdują się schody na I i II piętro,
 3. Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane są w pobliżu budynku na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Kościuszki w Pelplinie,
 4. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,
 5. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku,
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 9. W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Ułatwienia dostępu: